Roermond
A Thomas Alva Edisonweg 1
6045 GN, Roermond
 
T 0475-332990
F 0475-331882
 
  Kerkrade
T 06-30253814
 
E info@linssenveiligheid.nl

Hydranten

Het openbaar waterleidingnet biedt een onuitputtelijke bluswatervoorraad, die vrij ter beschikking staat van de brandweer via boven- of ondergrondse hydranten (of watermonden).
Het leidingnet staat onder een constante druk van 2 à 3 bar. Voor bluswerken wordt deze druk met de autopomp opgedreven tot 5 à 6 bar.
Het aanboren van brandputten vergt vakmanschap. Daarom is een gespecialiseerd bedrijf een vereiste.

Met al méér dan 25 jaar ervaring in grondboringen voor diverse doeleinden zoals, brandputten, aanleg en vernieuwen van hydranten, beschikken wij over de juiste kennis en ervaringen. Met een speciale waterkaart van meer dan 10.000 waterbronnen door geheel Nederland, kan er van te voren een analyse worden opgesteld van de te verwachten boordiepte.

Een hydrant hebben we allemaal al wel eens gezien maar vele onder ons weten waarschijnlijk niet wat het is. De hydrant is een aansluitingsmogelijkheid op het waterleidingssysteem en door gebruik te maken van deze hydranten, heeft de brandweer op een eenvoudige en snelle manier water bij de hand.
Bij een uitruk voor brand maakt de brandweer gebruik van een hydrantenboek. Dit boek bevat plannen van alle hydranten in de wijk of straat waar de brand zich voordoet.

Er bestaan twee soorten hydranten: de ondergrondse en de bovengrondse.

Ondergrondse hydranten:
Deze bevinden zich zowel op het voetpad als op de rijweg meestal op minder dan 100 m van elkaar. De meeste hebben een diameter van 80 mm. Zij worden afgesloten door een gietijzeren deksel.
De plaats van de ondergrondse hydranten wordt aangeduid door een bordje of plaatje (hetzij op de huisgevels, hetzij op een paal op het voetpad).
Om de brandslangen aan te sluiten moet de brandweer eerst een standpijp op de hydrant plaatsen. De hydrantenploeg van de brandweer controleert op regelmatige basis alle ondergrondse hydranten en zorgt voor het onderhoud.
Een brandweerwagen in de straat moet u dus niet noodzakelijk verontrusten!

Bovengrondse hydranten:
Deze hydranten worden voornamelijk geplaatst in de omgeving van belangrijke gebouwen, magazijnen en fabrieken. Zij staan rechtstreeks onder druk (in de industrie meestal ongeveer 10 bar).

Voordelen:
- onmiddellijk gebruiksklaar
- minder onderhoud dan de ondergrondse
- goed zichtbaar.

Nadeel:
- Soms hinderlijk op het voetpad en ontsierend voor de buurt.

Indien u hydranten en op of in uw bedrijf heeft, kunnen wij die voor u onderhouden, repareren, vernieuwen, aanpassen en reviseren. Tevens kunnen wij een flowmeting voor u doen, zodat voldoende wateropbrengst conform de eisende instanties gewaarborgd is. Ongeacht het merk van uw hydranten kunnen wij deze werkzaamheden voor u uitvoeren.

Graag lichten we u in een persoonlijk gesprek toe wat de gevolgen zijn voor uw specifieke situatie. Indien gewenst komen wij vrijblijvend op locatie uw situatie inventariseren.

Contact