Roermond
A Thomas Alva Edisonweg 1
6045 GN, Roermond
 
T 0475-332990
F 0475-331882
 
  Kerkrade
T 06-30253814
 
E info@linssenveiligheid.nl

Droge blusleidingen

Droge blusleidingen
In bepaalde hogere (boven 20mtr) of diepere gebouwen (zoals parkeergarages) kan een droge stijgleiding worden voorgeschreven. Deze droge blusleiding, zoals het ook wel wordt genoemd, verzorgt het transport van water, zodat de brandweer beschikt over voldoende wateraanvoer voor blusactiviteiten op hogere of diepere bouwlagen. Ook de tijdwinst die dit de brandweer oplevert, doordat men sneller bluswater ter plekke heeft, kan van grote invloed zijn op het beperken van de brand. 

Periodieke controle droge stijgleidingen
Evenals alle brandveiligheidsvoorzieningen is het van het grootste belang dat droge stijgleidingen regelmatig worden onderhouden en beproeft. Brandkranen, voedingspunten en een aantal algemene zaken, die benodigd zijn voor een snelle inzet van de brandweerkorpsen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd en onderhouden. Elke 5 jaar dient de leiding hydrostatische beproefd te worden met water waardoor eventuele gebreken van de gehele leiding aan het licht kunnen komen, welke vervolgens gerepareerd dienen te worden. Een in een goede staat verkerende droge blusleiding is van levensbelang en dient dan ook in een optimale staat gehouden te worden. 

Contact