Roermond
A Thomas Alva Edisonweg 1
6045 GN, Roermond
 
T 0475-332990
F 0475-331882
 
  Kerkrade
T 06-30253814
 
E info@linssenveiligheid.nl

Vluchtplannen

In het kader van de Arbo-wet (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) is de eigenaar c.q. de gebruiker van een gebouw verantwoordelijk voor een veilige en snelle vluchtweg.

Vluchtplannen, ook wel Ontruimingsplattegronden genoemd, bestaan uit een overzichtstekening van de verdieping waarop men zich bevindt en geven een beeld, van de snelste vluchtweg en waar de blusmiddelen zijn geplaatst. Onze vluchtplannen voldoen aan de NEN 14 14 normering en worden getoetst door de locale brandweer. Deze zijn in meerdere (van sobere tot meer luxe) uitvoeringen leverbaar.

Contact